Clubreglement

 • Gedraag je met respect naar club, trainers, bestuur en leden toe.
 • De trainer heeft altijd gelijk! Opmerkingen en bedenkingen kunnen na de training besproken worden.
 • Kom op tijd!
 • Als de licentie / verzekering niet in orde is, kan de trainer beslissen je niet mee te laten trainen.
 • Draag gepaste sportkledij (geen vrijetijdskledij).
 • Denk aan persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten, geknipte nagels, trainingskledij die regelmatig gewassen wordt, verzorgde wonden, etc…
 • Tijdens de training is het dragen van ringen, oorbellen, halskettingen, horloges, piercings of sieraden verboden. Dit om te vermijden dat je jezelf en/of anderen verwondt.
 • Waardevolle voorwerpen (sieraden, portefeuilles, GSM’s, horloges,…) altijd veilig opbergen in de sporttas. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal.
 • Het is verboden in de zaal te eten (ook kauwgom) of te drinken. Drinken gebeurt enkel in de refter en na toestemming van de trainer.
 • Na 2 lessen met gratis gebruik van materiaal zal je het nodige materiaal tegen democratische prijs kunnen aanschaffen via onze club of bij een gespecialiseerde zaak.
 • Het gebruik van trainingsmaterialen (handschoenen, pads,…) mag niet op eigen initiatief. De trainer geeft toestemming om materiaal uit de kast halen. Eventuele schade graag onmiddellijk melden aan de trainer. Leg ook steeds alles netjes terug in de kast.
 • Trainen bij een andere club kan enkel in samenspraak met de trainers.
 • Elke vorm van diefstal betekent automatisch het einde van je lidmaatschap. Diefstal zal ook worden doorgegeven aan de politie.
 • Als lid van onze club, verwachten we dat je je gedraagt. Indien het bestuur oordeelt dat een lid de goede reputatie van de club heeft beschadigd, kan het passende maatregelen nemen.
 • Racistische opmerkingen, macho- en pestgedrag worden niet getolereerd in onze club!
 • Het gebruik van alcohol en drugs (soft, hard, doping,...) zijn ten strengste verboden binnen de club! Overtredingen kunnen onmiddellijke schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Er geldt een absoluut rookverbod binnen onze gebouwen!
 • Elke blessure dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan de trainer. Bij laattijdige aangifte vervalt de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

 

Het clubreglement is steeds voor aanpassing / verbetering vatbaar. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.